Vaccinutrullning och täckningsgrad

Vaccinutrullning och täckningsgrad

Our World in Data finns uppdaterad information om bland annat vaccinutrullningen i världen och täckningsgrad

Fakta kring utrullning av vaccin i Sverige med start 2021

Här återfinns fakta om vaccinutrullningen under 2021 i Sverige. Informationen är hämtad från Region Stockholm, övriga regioner höll i stort samma takt på utrullningen. 

 • Den 27 december 2020 inleddes den omfattande vaccinationen mot covid-19 i Stockholms län. Först ut att erbjudas gratis vaccin var de med störst medicinskt behov. 

 • Den 11-12 januari 2021 påbörjades vaccination av medarbetare i kommunal vård och omsorg och viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gjorde prioriteringen utifrån mängden vaccin.

 • Den 3 mars 2021 har nästan 60 procent av medarbetare i vård och omsorg vaccinerade mot covid-19.
 • Den 8 mars 2021 skickades brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 till personer i fas 2, dvs som är 80 år och äldre i Region Stockholm, alltså födda 1941 eller tidigare. Knappt en fjärdedel av alla över 80 år är redan vaccinerade som ett led i fas 1.

 • Den 31 mars 2021 gick Region Stockholm vidare i fas 2 och gick successivt över till att vaccinera personer födda 1946 eller tidigare, dvs 75 år och äldre i Region Stockholm.
 • Den 8 april 2021 kunde de som är 70-plus boka tid för vaccination på någon av länets fyra vaccinationsmottagningar.

 • Den 15 april 2021 kunde personer födda 1956 och tidigare boka tid för vaccination, dvs 65 år och äldre i Region Stockholm.

 • Den 21 april kan personer 60-plus födda 1961 och tidigare – med eller utan riskfaktorer – samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer och som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna, boka tid för vaccination mot covid-19.

 • Onsdagen 5 maj 2021, inleder Region Stockholm vaccinationen av allmänheten. I ett första steg öppnar bokningen för personer födda 1966 eller tidigare, dvs från 55 år.

 • Den 10 maj 2021 öppnade bokningen för personer födda 1971 eller tidigare, dvs 50-plus.

 • Den 21 maj 2021 öppnade bokningen för personer födda 1976 eller tidigare, dvs 45-plus.

 • Den 3 juni 2021 öppnade bokningen för personer födda 1981 eller tidigare, dvs 40-plus.

 • Den 14 juni 2021 öppnade bokningen för personer födda 1986 eller tidigare, dvs 35-plus.

 • Den 29 juni 2021 öppnade bokningen för personer födda 1991 eller tidigare, dvs 30-plus. 

 • Den 9 juli 2021 öppnade vaccinationsbokningen för alla vuxna i Region Stockholm, alltså personer som fyllt 18 år. 

 • Den 9 augusti 2021 öppnade vaccinbokningen för 16-17 åringar, dvs födda 2005 och tidigare. Det innebar att även de som är födda 2005 och 2004 kunde boka vaccinering mot covid-19. 

 • Den 20 september 2021 startade bokningen av vaccination mot covid-19 för alla från fyllda 12 år – 15 år (födda 2006). De första tiderna kunde erbjudas från och med 4 oktober 2021. 

  Den 28 september 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till boende vid SÄBO, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

 • Den 4 oktober 2021 startade bokningen för vaccination med tredje dosen vaccin mot covid-19 för de som är födda 1941 eller tidigare och där det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

 • Den 14 december öppnade bokningen för påfyllnadsdosen i vaccinationen mot covid-19 för personer födda år 1961 eller tidigare. Det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen innan man kan erbjudas påfyllnadsdosen. 

  Den 16 december 2021 öppnade Region Stockholm bokningen för påfyllnadsdosen till alla invånare över 18 år som fick dos 2 den 16 maj eller tidigare. Det innebär att det främst blir de som tillhör en riskgrupp som nu kommer att kunna boka sin påfyllnadsdos. 
 • Den 27 december 2021 öppnade Region Stockholm upp för bokning av påfyllnadsdos till alla invånare som är 18 år eller äldre och fick sin andra dos 15 juni eller tidigare. Det innebär att de som i tidig fas fick sina vaccinationer av första och andra dosen nu kommer att kunna boka sin påfyllnadsdos.
 • Från den 4 januari 2022 erbjuds alla vuxna över 18 år som har tagit sin andra dos för 6 månader sedan, en tredje dos vaccin i Region Stockholm.