Hindrar allvarlig sjukdom

Vaccin hindrar allvarlig sjukdom och död

Uppskattning för åldersgruppen 12-16 år

USA:s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), har tagit fram en rapport, ACIP presentation slides: June 23-25, 2021 meeting, som publicerats av Centers for Disease Control and Prevention (CDC), juni 2021. Enligt den rapporten, som räknat på förekomsten av allvarlig sjukdom hos barn 12–17 år gamla, skulle översättning till svenska förhållanden kunna göras, där en vaccination av hela den svenska åldersgruppen 12–16 år skulle förhindra cirka 110 sjukhusinläggningar, 35 intensivvårdsfall och ett dödsfall. 


Den data som ligger till underlag för rapporten baserats på "Hospitalizations, ICU admissions and deaths based on data for week of May 22, 2021". Reservation görs i rapporten att löpande monitorering kommer att göras, bland annat kommer uppföljming att ske av förekomsten av myokardit efter mRNA vaccination för åldersgruppen.