Spridning

Spridning av covid-19

Vaccin, infektionsrisk och spridning

Redan under 2021 började studier komma som visade att vaccinerade både kunde bli smittade och sprida Covid vidare. Enligt en forskningsstudie av Acharya et al. och Riemersma et al. uppvisar de vaccinerade mycket höga virusmängder liknande de ovaccinerade  och de vaccinerade är lika smittsamma. Riemersma et al. rapporterar också utifrån Wisconsin-data att de vaccinerade individerna som blir infekterade med Delta-varianten potentiellt kan överföra SARS-CoV-2 till andra vaccinerade eller ovaccinerade.


Vaccinen förhindrar inte infektion, de dämpar endast symptom. En studie från CDC (motsvarande Folkhälsomyndigheten i USA) visar att vaccinerade personer med infektion sannolikt bär på lika mycket virus som ovaccinerade personer med infektion och bedöms därmed vara lika smittsamma.


Forskning från Umeå Universitet med data insamlad från 1,7 miljoner svenskar mellan den 12 januari och 4 oktober 2021 visar att vaccinernas effekt är kortvarig, t.ex. indikerar studien att Pfizers vaccin saknar effekt sju månader efter den andra dosen och Astra Zenecas efter bara fyra månader.