Disclamer

Disclamer

Med tanke på hur snabbt nya rekommendationer, bestämmelser och policyer har implementerats under året för att försöka kontrollera utvecklingen av covid-19, är det möjligt att den information som återges på denna webbplats kan komma att bli utdaterad. 


Informationen som presenteras på denna webbplats är endast till för utbildningsändamål, endast i frågor av intresse för personligt bruk, där läsaren tar fullt ansvar för dess användning.


Informationen är sammansatt av personer som inte arbetar med eller kan ta ansvar för bedömningar vad gäller medicin, farmakologi, näringsmässiga, mentala, juridiska eller annan rådgivning. Informatiopmem på webbplaten bör inte användas istället för konsultation från professionell personal inom specifika områden. Professionell personal kommer att tillhandahålla rekommendationer baserat på din specifika situation med fakta och bakgrund, vilket inte görs på denna webbplats. Ta inga beslut baserat på informationen som finns på denna webbplats, utan att först konsultera lämplig professionell personal.


Försök har gjorts att säkerställa informationen som finns på denna webbplats så den kommer från pålitliga källor, men inget ansvar tas för fel eller utelämnanden, eller för resultat från användningen av denna information. All information på denna sida tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti för fullständighet, exakthet, aktualitet eller av de resultat som erhållits från användningen av denna information, och utan garanti av något slag, uttrycklig eller underförstådd, beträffande lämpligheten för någon speciell syfte.


Ingenting häri ska i ersätta oberoende undersökningar eller läsarens omdöme. Information, lagar och regelverk förändras ständigt och kan endast tolkas i ljuset av särskilda faktiska situationer.


Vissa länkar på webbplatsen ansluter till andra webbplatser som underhålls av tredje parter som kan eller inte kan presenteras inom en ram på webbplatsen. Denna webbplats har inte verifierat innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. Denna webbplats kan inte stödja, garantera, främja eller rekommendera informationen eller åsikter som tillhandahålls eller nås genom dessa tredjepartswebbplatser, eller via någon person eller något organ som tillhandahåller dem. Kontakta den externa webbplatsen direkt för svar på frågor om dess innehåll.