Postcovid och vaccin

Postcovid och vaccin

Skyddar vaccin mot postcovid?

Att vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och död vet vi. Med allvarlig sjukdom menas att patienten behöver sjukhus vård pga covidinfektionen. Huruvida vaccin också kan ha en skyddande effekt mot att få långtidssymtom så kallad postcovid är däremot inte lika självklart.


Även om vacciner kraftigt minskar antalet allvarliga sjukdomar och dödsfall orsakade av covid-19, är de inte lika effektiva för att helt förhindra sjukdomen, och långvarig covid kan uppstå även efter en mild eller asymtomatisk coronavirusinfektion. I Nature finns en artikel publicerad som belyser ämnet. Länder med höga infektionsfrekvenser kan fortfarande sluta med många fall av långvarig covid, även om nationer har höga vaccinationsfrekvenser. "Det är svårt att förutsäga", säger Nisreen Alwan, en epidemiolog vid University of Southampton, Storbritannien, som har haft postcovid. "Vi behöver fortfarande se hur länge covid finns och hur länge det varar efter vaccination."


Ska patienter som lider av postcovid vaccinera sig?

På frågan om patienter som redan lider av postcovid ska vaccinera sig finns det heller inget entydligt svar. Den forskning som finns på området är inte entydig och länder har olika rekommendationer för sina invånare. 


1177 kan man läsa att man inte rerkommenderas att vaccinera sig vid pågående, kraftiga symptom som utreds, till exempel långvarig feber och smärta. Det gäller oavsett orsak till symtomen. Då ska man istället prata med sin läkare som kan säga om det är lämpligt att man vaccinerar sig mot covid-19.


Även Anders Tegnell var avvaktande i en intervju i Dagens Medicin 2021. 

– Den här gruppen med allvarliga kvarstående symptom efter covid eller vad man möjligen tror är efter covid – den gruppen vet man än så länge ganska lite om i vilken utsträckning vaccination påverkar dem, säger Anders Tegnell. Enligt Socialstyrelsen, som arbetar med frågan, behöver den behandlande läkaren göra en samlad bedömning av patientens symtom, hälsostatus och risk att drabbas av svår sjukdom vid en eventuell ny covid-19-infektion.


Fler referenser

 1. Antonelli, M. et al. Lancet Infect. Dis. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00460-6 (2021).

  Article Google Scholar 

 2. Taquet, M., Dercon, Q. & Harrison, P. J. Preprint at medRxiv https://doi.org/10.1101/2021.10.26.21265508 (2021).
 3. Office for National Statistics. Updated estimates of the prevalence of post-acute symptoms among people with coronavirus (COVID-19) in the UK: 16 September 2021 (ONS, 2021).

  Google Scholar 

 4. Massey, D., Berrent, D. & Krumholz, H. Preprint at medRxiv https://doi.org/10.1101/2021.07.23.21261030 (2021).
 5. Bergwerk, M. et al. N. Engl. J. Med. 385, 1474–1484 (2021).

  PubMed Article Google Scholar 

 6. Cohn, B. A., Cirillo, P. M., Murphy, C. C., Krigbaum, N. Y. & Wallace, A. W. Science https://doi.org/10.1126/science.abm0620 (2021).

  Article Google Scholar 

 7. Office for National Statistics. Coronavirus (COVID-19) vaccination and self-reported long COVID in the UK: 25 October 2021 (ONS, 2021).

  Google Scholar 

 8. Massey, D. et al. Preprint at medRxiv https://doi.org/10.1101/2021.07.21.21260391 (2021).
 9. Stephenson, T. et al. Preprint at Research Square https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-798316/v1 (2021).